Όνειρα της Γαληνότατης

Exhibition held in Paris France on February 2012 at Aurora gallery, 33,rue Mazarine 75006,Paris.

Black and white photography is selected in purpose so as, the bright colors and the fancy costumes not cover the mysterious atmosphere and the expression in the eyes of the people dressed.

Όνειρα της Γαληνότατης