ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑ

«Τέχνη και Τρέλα»

Ο εντοπισμός της Τέχνης μέσα στην Τρέλα και της Τρέλας μέσα στην Τέχνη και μια έρευνα σε βάθος των κοινών στοιχείων που μοιράζονται.

περισσότερα